PAST BOXES

LAST BOX - MARCH

The items included in the assortment change every month.

That's a secret until the next month.

[Heart]MokoMoko Mokolet 4 DIY Kit, [Glico]Ka julia - Apple, [Sokan]Renkon Chips

- Norishio / Karashi, [Oyatsu Company]Baby Star Dodekai Ramen - Dashi Shoyu,

[Calbee]Kappaebisen - Arabiki Shitate, [Morinaga]Hi-Chew - Soda & Cola, [Coris]

Fue Ramune, [Bourbon]Petit - Shrimp, [Kracie]Neru-neru-nerune, [Marukawa]Gyo-Gyo

-Gyo Gum, [Yaokin]Umaibo - Yakitori / Takoyaki / Pumpkin Corn Potage, [Bourbon]

Gudetama No Kimochi, [Kadou]Kabayakisan Taro, [Furuta]Mugikko - Ichigo, [Oyatsu

Company]Baby Star - Pirikara Chicken

PAST BOXES